ÇEVRE POLİTİKASI

BAYRAK 2023 yönetiminde ekonomik büyüme stratejilerini, çevrenin korunması amacıyla sürdürülebilir gelişme ilkeleri dahilinde uygulamaktadır.

BAYRAK 2023, aşağıdaki yöntemleri uygulayarak Tulum Üretimi faaliyetlerimizde ekoverimliliği desteklemeyi ilke edinmiştir:

•          Çevre üzerinde yaratılan etkileri belirlemek ve bu etkileri, doğal kaynakları çevre sorumluluğu bilinciyle kullanmak, kirliliği önlemek suretiyle azaltmak;

•          Süreçleri, hizmetleri ve ürünleri, insanların güvenlik, konfor ve refah düzeylerinden ödün vermeden iyileştirmek;

•          Çevre boyutlarıyla ilgili olarak BAYRAK 2023 tarafından taahhüt edilmiş olan yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve diğer gerekliliklere uymak;

•          Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Çevre Yönetimi Programlarını hayata geçirmek; 

•          Her projenin çevre performansının Sürekli İyileştirme Sürecini göstergeler kullanarak değerlendirmek;

•          Çevreyle ilgili uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak için Tedarikçilerle işbirliği yapmak;

•          Çevre bilincinin oluşturulmasında yerel ve bölgesel düzeyde işbirliği yapmak;

•          Sürekli eğitim faaliyetleri ile, tüm Çalışanları, İyi Çevre Uygulamalarını hayata geçirmek konusunda motive etmek.

•          Bu Çevre Politikasını duyurmak.

BAYRAK 2023 TAAHHÜT BEYANI

BAYRAK 2023 Yönetimi, Faaliyetlerin yönetilmesi ve işletilmesi için belirlenen Çevre Politikasının hükümlerine uymayı ve bunun için gerekli olan kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

Tüm çalışanlar, aşağıdaki amaçlara ulaşılabilmesi için, Çevre Politikasına ve çevre yönetimi sisteminde belirlenmiş kurallara uymayı kendine ilke edinmiştir:

•          Rutin faaliyetler sırasında ortaya çıkan çevresel etkileri en aza indirmek;

•          Su ve enerji tüketimini ve atık üretimini en aza indirmek;

•          Çevreyle boyutlarıyla ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uymak.

Genel Müdür

                                          25.01.2021